Auditas

Spausdinti
Dalintis
Pareigūnų gydymo įstaigos: prastesnės, bet brangesnės paslaugos Evelina Machova 2015-05-18 Kol vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis tikina, kad pareigūnams reikia išlaikyti savas gydymo įstaigas, Valstybės kontrolės auditorių išvadose juodu ant balto parašyta: paslaugas pareigūnai gali gauti bet kurioje ligoninėje ar poliklinikoje ir net pigiau. Todėl siūloma Vyriausybei svarstyti tokių specializuotų įstaigų reikalingumą. Juolab kad ir teritorinis išsidėstymas ne koks: jos yra tik Trakuose, Vilniuje ir Kaune. O ir tarp pacientų - pareigūnai sudaro vos 30 procentų. Visi kiti - eiliniai „mirtingieji“. VRM įsteigtose įstaigose teikiamos ne tik valstybės biudžeto finansuojamos specialios paslaugos pareigūnams, bet ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kurias gali suteikti bet kuri sveikatos priežiūros įstaiga. Sieks išlaikyti Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis (nuotr.) tikina, kad auditorių padarytos išvados turi pagrindo, ir žada, kad problemos artimiausiu metu bus sprendžiamos, tam yra sudarytos ir darbo grupės rengiami projektai, vizijos. „Mano įsitikinimu, pareigūnai privalo turėti savo gydymo įstaigas, o problemos yra sprendžiamos. Stengsimės visomis išgalėmis išlaikyti tokias gydymo įstaigas, nes pareigūnų sveikata yra prioritetinė sritis“, - ne kartą spaudoje pabrėžė ministras. Lietuvoje policininkai, gaisrininkai, pasieniečiai ir kiti statutiniai pareigūnai, yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, todėl kaip ir visi šalies gyventojai turi teisę nemokamai gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas jų pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Tiesa, atsižvelgiant į jų darbo specifiką, jiems suteikta teisė gauti daugiau nemokamų specialių sveikatos priežiūros paslaugų, tokių kaip profilaktiniai sveikatos patikrinimai, medicininės specializuotosios ekspertizės, speciali reabilitacija ir kitos. Specialių paslaugų teikimo pareigūnams organizavimas pavestas Vidaus reikalų ministerijai. Jų teikimas apmokamas valstybės biudžeto lėšomis. VRM šioms paslaugoms teikti yra įsteigusi biudžetines įstaigas: Trakų medicininės reabilitacijos centrą ir Medicinos centrą, kurį sudaro struktūriniai padaliniai - Vilniaus filialas (poliklinika). Konsultacinė poliklinika, stacionaras (ligoninė); Centrinė medicinos ekspertizės komisija, esanti Vilniaus mieste, ir odontologijos kabinetas, esantis Kaune. Tiesa, šiomis paslaugomis naudojasi dažniausiai tik Vilniaus apskrityje tarnaujantys pareigūnai, kurie sudaro maždaug 30 procentų visų vidaus tarnybos pareigūnų. Kainuoja brangiau Kaip vieną esminių privalumų VRM Medicinos centre dirbantys medikai įvardina tai, jog pareigūnams netenka laukti eilėse, visos paslaugos jiems suteikiamos kur kas greičiau nei kitiems „mirtingiesiems“. Pasak medikų, pareigūnai dėl darbo pobūdžio, turi specifinių poreikių, o privilegija į sveikatos priežiūrą jiems teikiama visame pasaulyje. Neva Lietuva niekuo neišsiskiria iš kitų šalių, kur taip pat yra ir specializuotos gydymo įstaigos pareigūnams. Savo ruožtu audito „Statutinių pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimas“ (2014 m.) metu nustatyta, kad VRM įstaigos gali suteikti ne visas specialiąsias paslaugas pareigūnams. Pavyzdžiui, specializuotoji medicininė ekspertizė turi būti atliekama Medicinos centre. Kadangi jame ne visuomet galima ištirti pareigūną ir patvirtinti diagnozę, kad būtų priimtas specializuotosios medicininės ekspertizės sprendimas dėl pareigūno tinkamumo tarnybai, pareigūnai siunčiami į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, galinčias suteikti reikiamas paslaugas. Dalis specialiųjų paslaugų - profilaktinių patikrinimų - suteikiama ne VRM įstaigose, o perkama iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Maža to, vienodų patikrinimų kainos skiriasi. Pasak auditorių, valstybei profilaktinis patikrinimas, atliekamas VRM Medicinos centre kainavo dvigubai brangiau nei perkant tokį patikrinimą iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Nepakanka kontrolės Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad VRM įsteigtose įstaigose teikiamos ne tik valstybės biudžeto finansuojamos specialios paslaugos pareigūnams, bet ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kurias gali suteikti bet kuri sveikatos priežiūros įstaiga. Šiose įstaigose gydomi ne tik pareigūnai, bet ir kiti asmenys. Pavyzdžiui, poliklinikoje pirminei asmens sveikatos priežiūrai 2013-12-31 buvo prisiregistravę per 14 tūkst. pacientų, iš kurių pareigūnai sudarė mažiau nei ketvirtadalį (22 proc.). Nemaža ligoninėje gydytų ligonių dalis taip pat buvo ne pareigūnai. Tokiu būdu VRM įstaigų suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos buvo finansuojamos valstybės biudžeto ir PSDF lėšomis. Tačiau nebuvo pakankamai kontroliuojama, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. „Pareigūnų sveikatos priežiūra - viena iš valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros rūšių, kuri papildomai remiama valstybės biudžeto lėšomis per Vidaus reikalų ministerijos vykdomą programą. Per programą vykdomai sveikatos priežiūrai organizuoti ir teikti kasmet skiriama apie 15 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų, iš jų pareigūnų sveikatos priežiūrai – 7,5 mln. Lt. Tačiau teisės aktuose nėra aiškiai nustatyta, kokios sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus specializuotąją medicininę ekspertizę ir privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus, turi būti papildomai remiamos valstybės biudžeto lėšomis. Todėl nesudarytos tinkamos teisinės prielaidos valstybės biudžeto lėšų poreikiui pagrįsti ir efektyviai organizuoti pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Teisės aktai, reglamentuojantys pareigūnų sveikatos priežiūrą, nesuderinti su Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą reglamentuojančiais teisės aktais. Iš valstybės biudžeto papildomai per programas remiamos pareigūnų sveikatos priežiūros mastas yra nustatytas, nedetalizuojant visų Vidaus tarnybos statute numatytų sveikatos priežiūros paslaugų ar jų teikimo atvejų“, - teigiama Valstybė kontrolės audito išvadose. P.S. Kyla klausimas, ar verta išlaikyti tokias įstaigas, jei realiai jos ne atlieka funkcijų. Tuo labiau, kaip rodo audito išvados, dar ir kainuoja valstybės biudžetui brangiau. Galbūt didžiųjų šalies gydymo įstaigų vadovams reikėtų pamąstyti apie dar vieną pajamų šaltinį. Juk, praktiškai visos jos yra aprūpintos puikia medicinine įranga, tereikėtų įsteigti papildoma kabinetuką, kur būtų galima priiminėti tik pareigūnus. Tiesa, reikia nepamiršti, kad ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas turi viziją kurti specializuotas gydymo įstaigas kariškiams, klausimas, tik ar jų neištiks toks pat likimas kaip VRM... Kita vertus, apie specializuotą gydymo įstaigą galėtų pagalvoti ir pedagogai, kurių darbas, sutikime, ne ką lengvesnis nei pareigūnų... Komentaras Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel: - Pareigūnų gydymo įstaigos - gana opus klausimas. Dabar čia tiekiamomis paslaugomis nėra patenkinti ir patys pareigūnai, tačiau imtis drastiškų ir gana radikalių sprendimų viską griauti, manau, būtų per drąsu. Faktas, kad specializuotose pareigūnams gydymo įstaigose netiekiama jokių specifinių paslaugų nei kitose gydymo įstaigose. Bet jei būtų priimtas sprendimas, kad pareigūnai būtų gydomi visose poliklinikose, labiausiai neramina, kaip bus išspręstas eilių klausimas. Juk visi puikiai žinome, kad dažnai dėl vienokios ar kitokios konsultacijos pas specialistą ar šeimos gydytoją tenka laukti kelias savaites ar net mėnesį. Taigi tokios specializuotos gydymo įstaigos buvo įkurtos kaip priemonė, kad pareigūnai paslaugas gautų kiek įmanoma greičiau. Bet šiuo atveju yra ir kita problema – teritorinis pasiskirstymas. Specializuotos gydymo įstaigos veikia praktiškai tik Vilniaus apskrityje ir faktas, kad pareigūnai dirbantys, tarkim, Klaipėdoje jomis nesinaudoja. Kodėl? Juk neprivažinėsi kelis kartus per savaitę iš Klaipėdos į Vilnių dėl tyrimų. Tarkim, Estijoje policijos komisariatuose veikia tokie sveikatos kabinetai, kur pareigūnai ateina pirminės konsultacijos, o jei prireikia rimtesnės pagalbos, yra siunčiami į gydymo įstaigas. Galbūt tokia sistema galėtų veikti ir pas mus. Kiek man teko girdėti Vidaus reikalų ministerija lyg ir ėmėsi šio klausimo. Viliuosi, kad jau netrukus bus aiškūs sprendimai.

Sunday the 24th - Vidfmanto V. Zacharo svetainė.Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS